Apokalipsa – struktura szczegółowa

Struktura szczegółowa Apokalipsy wg św. Jana Prolog (1:1-20)      7 listów do kościołów (2:1 – 3:22)           7 pieczęci (4:1 – 8:1)                144 000 świętych…

Apokalipsa – struktura ogólna

Struktura ogólna Apokalipsy wg św. Jana. Prolog: błogosławieństwo & Chrystus nazwany „Alfa i Omega”  (1:1-8)      Chrystus i Jego Kościół: Jej trudności i Jego…